Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

Mersin, Silifke

Akdeniz » Mersin » Silifke

Erdemli, Gülnar ve Mut ilçeleri, Karaman ve Akdeniz ile çevrili şirin ilçe, Toros Dağlarının eteğinde, Göksu ırmağının iki yakasında kurulu.

Mersin'e 80 km mesafede yer alıyor. İklim ve coğrafi yapısı ile ilkçağda insanların dikkatini çeken yörede, MÖ 7. yüzyılda şimdiki Taşucu'nun olduğu yerde İyonyalılar "Holmi" adıyla bir koloni kurmuşlar. Korsanların devamlı baskın ve talanlarından dolayı gelişme imkanı bulamayan Holmi, MÖ 7. yüzyıldan itibaren zayıflamaya başlamış. Büyük İskender’in kumandanlarından aynı zamanda Suriye Krallığının kurucusu Selefkos Nikator, Holmi şehrinin bu zayıf durumunu fırsat bilerek şehri kolayca ele geçirmiş, halkını da kıyıdaki Holmi'den 12 km içeriye, bugünkü Silifke'nin bulunduğu yere naklederek "Selefkos'un Şehri" anlamına gelen Seleukia kentini kurmuş. Şehir, Nikator'un kendi adına kurduğu 9 şehirden biri olmasının yanı sıra varlığını günümüze kadar sürdürebilmiş tek Seleukia şehri. Seleukia, Helenistik dönemde Selefkoslar ve Ptolemeos (Mısır) Krallıkları arasında sıkça el değiştirmiş. MÖ I. yüzyılda Romalılar’ın yönetimine giren kent bu dönemde kale eteklerinden ovaya doğru yayılmış, İmparator Diocletianus (MS 284-305) zamanında oluşturulan ve 10 kenti sınırları içine alan İsauria eyaletinin başkenti ilan edilmiş. Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye bölünmesinin ardından Bizans yönetimine giren Seleukia, Ayatekla' nın varlığından dolayı Hristiyanlığın önemli bir hac merkezi konumuna gelmiş. 1471 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılan Seleukia’nın adı zamanla değişerek Silifke'ye dönüşmüş.

Gezi
Gastronomi Durakları
Etkinlik